Vijesti

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo II. Izmjene i dopune Proračuna grada Jastrebarskog za 2020. godinu

25.06.2020. Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 1.947.350,00 kuna odnosno za 1,8% te iznose 110.649.900,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 6.592.100,00 kuna, odnosno za 6,05% te iznose 115.467.400,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 4.817.500,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima, odnosno viškom prihoda prethodnih godina.

Najvažniji razlozi za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu:

 • Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu 4.817.500,00 kuna koji je potrebno rasporediti sukladno izvorima financiranja iz kojih potječu
 • U proračun je potrebno uvrstiti nove projekte za koje se očekuje sufinanciranje iz EU
 • Sukladno Uputi Ministarstva financija, potrebno je u cijelosti uključiti sve prihode i primitke te rashode i izdatke škola koji se financiraju iz državnog proračuna  u proračun nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stoga je kompletan financijski plan Glazbene škole Jastrebarsko uključen u Proračun Grada
 • Smanjenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 4,8 milijuna kuna na koje najznačajniji utjecaj ima mjera Vlade Republike Hrvatske kojom se gospodarstvenicima omogućava odgoda plaćanja i/ili obročna otplata te oslobođenje od plaćanja poreza i prireza na dohodak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak.

Vijeće je sinoć usvojilo i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu i godišnje izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2019. godinu, kao i Odluku o stavljanju izvan snage mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog. Naime, na 20. sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog kojom su utvrđene izvanredne privremene mjere za pomoć gospodarstvu Grada Jastrebarskog i očuvanje radnih mjesta, kao i mjere za pomoć građanima Grada Jastrebarskog. U međuvremenu je zaprimljen dopis Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija u kojem se navodi da nema pravne osnove da predstavnička tijela jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava donose odluke kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije virusa COVID-19. Slijedom navedenog, a sukladno gore navedenoj obavijesti Ministarstva financija, Grad Jastrebarsko bio je, na žalost, primoran staviti izvan snage Odluku u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanja poreza na potrošnju, u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020.godine.

Gradonačelnik

WebGis Business Zone Jalševac

Your bussines friendly town

Vodič za investitore

Vrijeme danas

 • 0°C
 • Vjetar: 0 km/h
 • Vlažnost: 0 %

Kontakt centar

 • GRAD JASTREBARSKO
 • A. Strossmayerov Trg 13
 •     10450 Jastrebarsko
 • T. 01 6281 110
 • E. info@jastrebarsko.hr
captcha Nečitko? Promijenite tekst.

Lokacija i karta grada

 • UDALJENOST OD
  VEĆIH GRADOVA
 • Zagreb: 36 km
 • Ljubljana: 133 km
 • Graz: 193 km
 • Rijeka: 132 km
 • Budimpešta: 372 km
 • Split: 344 km

Newsletter

TV kanal

 • Gradonačelnik Novosel potpisao 49,5 milijuna kuna vrijedan ugovor za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom
  • 02.07.2020.
  • Gradonačelnik Novosel potpisao 49,5 milijuna kuna vrijedan ugovor za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom
ostali video materijali

Pratite nas i na...

Grad prijatelj djece
Valid HTML 5! evolare group