Vijesti

Jednoglasno usvojen paket mjera pomoći za Jaskance!

09.04.2020. Odluke i preporuke o mjerama pomoći koje je gradonačelnik grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, predložio Gradskom vijeću, jednoglasno su usvojene na 20. sjednici Vijeća, održanoj u četvrtak 9. travnja 2020. godine.

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je, među ostalim, određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu te sukladno uputi Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020.godine, 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održala se putem video konferencije.

Između svih točaka dnevnog reda, najvažnije su bile one vezane za prijedloge odluka i preporuka o mjerama pomoći za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog. Naime, svjesni činjenice kako epidemija uzrokovana koronavirusom već sada negativno utječe na cjelokupno gospodarstvo, kako na nacionalnom, pa tako i na lokalnom nivou, Grad Jastrebarsko pripremio je mjere pomoći usmjerene jaskanskim obrtnicima i gospodarstvenicima čiji je glavni cilj očuvanje radnih mjesta i kontinuitet isplata plaća. Također, mjere pomoći usmjerene su i drugim sugrađanima, od onih najmlađih pa do najstarijih, odnosno jaskanskim obiteljima kako bi im se olakšalo u izvršavanju svakodnevnih potreba. Prijedlozi Odluka o mjerama Grada Jastrebarskog i preporukama ustanovama i trgovačkim društvima radi pomoći fizičkim i pravnim osobama za ublažavanje posljedica izazvanih tom epidemijom bolesti jednoglasno su usvojene.

Prema prijedlogu i preporukama Odluka donose se slijedeće mjere:

 • vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji imaju registrirano sjedište na području Grada Jastrebarskog, oslobađaju se 4 mjeseca plaćanja komunalne naknade,
 • pravne i fizičke osobe s kojima Grad ima Ugovor o korištenju javnih površina, oslobađaju se od plaćanja naknade za iste kao i poreza na korištenje javnih površina i to u razdoblju od 1. travnja, pa sve do kraja 2020. godine,
 • u istom razdoblju se i zakupoprimci oslobađaju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, izuzev ugovora o zakupu poslovnih prostora koji služe za obavljanje financijskih djelatnosti,
 • ugostitelji se oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju do kraja ove godine,
 • Vode Jastrebarsko d.o.o. Oslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte koji su prestali sa radom temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite RH, sa danom prestanka rada do isteka mjera, pod uvjetom da isti na dan 31. prosinca 2019.godine nemaju evidentiranih dugovanja s osnove javne vodoopskrbe i odvodnje
 • Fiksni dio vodne usluge neće plaćati i Osnovna škola „Ljubo Babić“, Srednja škola Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, sportske udruge i vjerske zajednice, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020., pod uvjetom da isti na dan 31. prosinca 2019.godine nemaju evidentiranih dugovanja
 • Dobrovoljna vatrogasna društva - članove Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog oslobađaju od plaćanja fiksnog i varijabilnog dijela vodne usluge od 1. travnja do 30. lipnja 2020., pod uvjetom da isti na dan 31. prosinca 2019.godine nemaju evidentiranih dugovanja
 • Ceste Jastrebarsko d.o.o. Obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu u Jastrebarskom te obustavljaju naplatu parkiranja na javnim površinama na Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom.
 • roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, osloboditi će se plaćanja vrtića i to počevši od 16. ožujka 2020. godine za cijelo vrijeme dok vrtić ne radi.
 • Za vrijeme obustave rada vrtića, a za jaskansku djecu koja pohađaju vrtić u drugim JLS-ima, Grad Jastrebarsko planira nastaviti sufinancirati cijenu vrtića djeci koja pohađaju navedeni program,
 • Djelatnosti dadilja s područja Jastrebarskog nastavlja se sufinancirati ta djelatnost u punom iznosu.
 • Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ dana je preporuka da oslobodi roditelje/skrbnike učenika od obveze plaćanja participacije za korištenje usluga u produženom boravku
 • Centar za kulturu osloboditi će korisnike programa od obveze plaćanja istih, za vrijeme obustave programa.
 • Glazbena škola Jastrebarsko osloboditi će participacije polaznike predškolskog glazbenog obrazovanja i učenika osnovnog glazbenog obrazovanja, za vrijeme odvijanja nastave na daljinu, odnosno od 16. ožujka 2020.godine.
 • umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog, a koji primaju  mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn, povodom Uskrsa isplatiti će se jednokratna novčana naknada
 • odgađa se donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za ovu godinu
 • obzirom na očekivane teškoće s likvidnošću Proračuna Grada Jastrebarskog obustavit će se od izvršavanja planirani rashodi po javnim pozivima udrugama i po programima potpora, sve do 30. rujna 2020.godine
 • U razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, Grad Jastrebarsko, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog neće provoditi mjere prisilne naplate svojih potraživanja protiv pravnih i fizičkih osoba
 • obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgađa se dospijeće komunalnog doprinosa do kraja 2020.godine.

Bitno je istaknuti da je predloženim mjerama razmatrana i mogućnost oslobođenja obveze plaćanja 3. i 4. obroka komunalne naknade, dakle četveromjesečnog razdoblja, vlasnicima odnosno korisnicima stambenog prostora koji se koristi za stalno stanovanje ili za povremeno stanovanje, međutim na upit Grada Jastrebarskog, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dalo je izričitu uputu da predstavničko tijelo ne može donositi odluku o oslobođenju obveze plaćanja pojedinih obroka komunalne naknade vlasnicima odnosno korisnicima stambenog prostora, već se odlukom mogu osloboditi obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Usvojene mjere pomoći će samo na gradski proračun negativno utjecati u iznosu od oko 1,5 milijuna kuna. Ovisno o daljnjem razvoju krize uzrokovane koronavirusom Grad je spreman i na proširenje mjera, ako to bude potrebno. 

Gradonačelnik

WebGis Business Zone Jalševac

Your bussines friendly town

Vodič za investitore

Vrijeme danas

 • 0°C
 • Vjetar: 0 km/h
 • Vlažnost: 0 %

Kontakt centar

 • GRAD JASTREBARSKO
 • A. Strossmayerov Trg 13
 •     10450 Jastrebarsko
 • T. 01 6281 110
 • E. info@jastrebarsko.hr
captcha Nečitko? Promijenite tekst.

Lokacija i karta grada

 • UDALJENOST OD
  VEĆIH GRADOVA
 • Zagreb: 36 km
 • Ljubljana: 133 km
 • Graz: 193 km
 • Rijeka: 132 km
 • Budimpešta: 372 km
 • Split: 344 km

Newsletter

TV kanal

 • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
  • 13.11.2020.
  • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
ostali video materijali

Pratite nas i na...

Grad prijatelj djece
Valid HTML 5! evolare group