Probuđena kulturna baština / Prebujena kulturna dedišćina

Naziv projekta
Analiza čezmejnih kultutnozgodovinskih povezav in revitalizacija objektov kulturne dediščine/ Analiza kulturno – povijesnih poveznica i revitalizacija objekata kulturne baštine.
Akronim projekta
Prebujena kulturna dedišćina/ Probuđena kulturna baština
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
Občina Metlika
Občina Črnomelj
Općina Klinča Sela
Općina Pisarovina
Župa Pisarovina
Kratki opis projekta
Područje Slovenije i Hrvatske povijesno je jako povezano, jer granice nisu postojale. Područje Metlike i Črnomlja je bilo dio zagrebačke banovine u 16. stoljeću. Poslije 1526. prostor Kranjske, a tako i Bele Krajine, tada poznate kao "Metliško" (Moetlinger Podn), se otvorio plemstvu iz područja krune sv. Štefana, tj. Ugarske i Hrvatske. Jedno od značajnijih imena toga vremena je obitelj Erdödy, koja je odlučujuće utjecala na razvoj područja u tom razdoblju. Tako, baš kao i povijest 16. stoljeća općenito, puno činjenica o obitelji Erdödy danas nije poznato, jer su povijesne arhive teško dostupne i raspršene. No, poznata je činjenica da je obitelj Erdödy u posjedu imala objekte u Črnomlju, Metlici, Pisarovini, Klinča Selima i Jastrebarskom. Projektni partneri odlučili su se za suradnju s ciljem detaljnog proučavanja povijesnih odnosa, koji nisu poznavale današnje granice i na taj način bolje razumjeti utjecaj obitelji Erdödy i drugih značajnih utjecaja 16. stoljeća. S tom namjerom odlučeno je provesti studije stvarne i nestvarne kulturno-povijesne baštine Erdödy i povijesti 16. stoljeća na tom području. Trenutačno poznavanje ovog povijesnog razdoblja je na niskoj razini kako u stručnim krugovima, tako i među širom publikom. Na osnovi rezultata studije organizirati će se konferencija i prekogranične izložbe, urediti će se kulturni put, a također će se revitalizirati neki značajniji objekti iz tog povijesnog razdoblja.
Lokacija provedbe projekta
Hrvatska (Jastrebarsko, Općina Klinča Sela, Pisarovina) i Slovenija (Općina Metlika i Črnomelj)
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: SL-HR-2-2-024 (09. kolovoz 2011.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 01.06.2011.
Datum završetka 31.03.2013.
Ukupna vrijednost projekta
1.470.404.61 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
1.249.843,92 EUR
Ciljevi projekta
 • opći prekogranični ciljevi
 • pomoću izvedene studije kulturno-povijesnih veza na prekograničnom području pridonositi podizanju kulturne i povijesne svijesti i definirati razvojne potencijale objekata kulturne baštine
 • u revitaliziranim objektima predstaviti povijesni potencijal područja te njih međusobno povezati u prekogranični kulturno-povijesni put
 • pomoću projektnih aktivnosti ponovo povezati prekograničnu regiju na osnovu kulturno-povijesnih veza
 • Izvedena 1 studija prekograničnih kulturno-povijesnih veza
 • Revitaliziranih 5 objekata značajnih za kulturnu povijest (Žitnica dvorca Erdödy, park Erdödy, Metliški dvorac, Črnomaljski dvorac i crkve sv. Vida).
 • Uređen prekogranični kulturni put među revitaliziranim objektima i ostali značajnim kulturno-povijesnim lokacijama na projektnom području.
 • Izložba na 3 lokacije (Žitnica dvorca Erdödy, Metliški dvorac, Črnomaljski dvorac) na tematiku rezultata studije prekograničnih kulturno-povijesnih veza.
Rezultati projekta
 • studija prekograničnih kulturno-povijesnih veza i dokumentacija za obnovu i revitalizaciju 8 kulturno-povijesnih objekata na području obuhvaćenom projektom
 • obnovljeni i revitalizirani kulturno-povijesni objekati na području obuhvaćenom projektom
 • prekogranični kulturno-povijesni put među obnovljenim i revitaliziranim objektima na području obuhvaćenom projektom
 • postavljene 3 izložbe na temu rezultata studije prekograničnih kulturno-povijesnih veza
Natječaj na koji je projekt prijavljen
IPA SI-HR 2007-2013
Operativni program Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Velimir kokot, dipl.ing., 00 3851 6278 352
Poveznica na internetske stranice projekta
http://www.ipa-erdody.com/
Poveznica na relevantne internetske stranice
http://www.si-hr.eu/hr2
promidžba i vidljivostSadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr