4 Godišnja doba

Naziv projekta
4 GODIŠNJA DOBA
Nositelj projekta/korisnik
Matica umirovljenika Grada Zagreba
Partneri u projektu
Grad Jastrebarsko
Matica umirovljenika Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Kratki opis projekta
Cilj projekta 4 GODIŠNJA DOBA je poticanje i podrška usvajanju i zadržavanju zdravih navika i poboljšanje kulture življenja starijih osoba kako bi se spriječio nastanak i razvoj bolesti do kojih dolazi u velikom broju slučajeva zbog neznanja i prepuštanja starijih osoba samima sebi, od kojih je sve više samačkih domaćinstava. Projektom će se sudionicima omogućiti da posebnim programima za svako godišnje doba, kroz stručne tribine o važnosti očuvanja zdravlja pomoću pravilne ishrane, te provedbu rekreativnih aktivnosti prilagođenih dobi i godišnjem dobu uz izrađene edukativne priručnike, osnaže svoje dosadašnje znanje u prevenciji razvoja bolesti. Tijekom provedbe projekta aktivnostima će biti obuhvaćeno ukupno 350 sudionika ciljne skupine. U sklopu projekta biti će organizirane 4 edukacijske tribine o prevenciji kroničnih bolesti i ozljeda kod starijih osoba izravno povezano sa određenim godišnjim dobom, te 4 rekreativne aktivnosti kroz godišnja doba u trajanju od 4 dana, predviđena je nabava opreme, štapova za nordijsko hodanje, te izrada Internet i Facebook stranice projekta. Izraditi će se edukacijske brošure o prehrani i potrebi i programom tjelovježbi, sa ilustracijama i praktičnim uputama, za osobe starije dobi, koje će se po završetku projekta distribuirati putem svih udruga, članica Matice umirovljenika Hrvatske.
Lokacija provedbe projekta
Grad Zagreb
Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: UP.02.2.1.04.0019 (22. listopada 2019.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 22.10.2019.
Datum završetka 22.10.2020.
Ukupna vrijednost projekta
499.900,00 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
499.900,00 HRK
Ciljevi projekta
Cilj projekta je poticanje i podrška usvajanju i zadržavanju zdravih navika, te i poboljšanje kulture življenja starijih osoba kako bi se spriječilo nastanak i razvoj bolesti zbog neznanja i prepuštanja starijih osoba. Kroz projekt će se u četiri odvojene, ali povezane tematske jedinice istaknuti najčešći zdravstveni izazovi za starije osobe. Putem javnih tribina, angažmanom stručnjaka, izradom prigodnih brošura, kroz web stranicu projekta i društvene mreže popularizirati će se zdravi život i prevencija tipičnih i najčešćih bolesti.
Rezultati projekta
Poticanje i podrška usvajanju i zadržavanje zdravih navika, te poboljšanje kulture življenja starijih osoba kako bi se spriječilo nastanak i razvoj bolesti. U sklopu projekta biti će organizirane 4 edukacijske tribine o prevenciji kroničnih bolesti i ozljeda kod starijih osoba izravno povezano sa određenim godišnjim dobom, te 4 rekreativne aktivnosti kroz godišnja doba u trajanju od 4 dana, predviđena je nabava opreme, štapova za nordijsko hodanje, te izrada Internet i Facebook stranice projekta. Tijekom provedbe projekta aktivnostima će biti obuhvaćeno ukupno 350 sudionika ciljne skupine.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1, Broj poziva: UP.02.2.1.04; OP Učinkoviti ljudski potencijali
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Maja Rožić, mag.oec., 00385 1 6278 352
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
promidžba i vidljivost

Uspješno završen EU projekt "4 godišnja doba"
Stotinjak umirovljenika sudjelovalo je na prvoj radionici u sklopu projekta „4 godišnja doba“

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada JastrebarskogKontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr