Baština Jaske i Črnomlja također može biti „cool“. Za sve.

Naziv projekta
Tudi dediščina Jake in Črnomlja je lahko „cool“. Za vse./ Baština Jaske i Črnomlja također može biti „cool“. Za sve.; Akronim projekta: kulTura
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
Turistička zajednica grada Jastrebarskog
Općina Črnomelj
Univerzitet u Ljubljani
Razvojno informacijski center Bela Krajina
Libertas međunarodno sveučilište
Pridruženi partneri
Kratki opis projekta
Uz SLO-HR granicu više je od 50 manjih povijesnih gradova koje karakterizira bogata kulturna baština. Baština na tom području čini još jedan neiskorišteni potencijal za oživljavanje umirućih trgova i ulica. Takvi su također Črnomelj i Jastrebarsko. Stoga je izazov baštinu i turističke trendove iskoristiti za veću posjećenost manje razvijenog prekograničnog područja, kako bi mali gradovi uz granicu dobili priliku da se predstave i postave uz bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu i Rovinju. U okviru projekta U Jaski i Črnomlju razviti će se i testirati novi prekogranični turistički proizvod nazvan kulTura, a nakon toga i potaknuti njegovo širenje na ostale tursitički nerazvijene gradove uz granicu. KulTura će predstaviti povijest malih gradova, povezati lokalnu ponudu, šetnju i doživljaj okusa u paketu, ali će i omogućiti žive susrete s povijesnim likovima. Proizvod kulTura biti će tura po skrivenoj kulturnoj baštini gradova, podržana s prekograničnom digitalnom karticom i oblikovana po mjeri posjetitelja, prije svega osobama s invaliditetom. U Jaski će u isto vrijeme biti uređen centar za posjetitelje i paviljon kao glavna atrakcija kulTure. U Črnomlju će put kulTure biti „popločen“ preko obnovljenih povijesnih ulica u gradskom središtu.
Lokacija provedbe projekta
Hrvatska ( Grad Jastrebarsko) i Slovenija (Općina Črnomelj)
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: SLO-HR253 (19. srpanj 2018.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 01.07.2018.
Datum završetka 31.12.2020.
Ukupna vrijednost projekta
1.316.243,02 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
1.118.806,54 EUR
Ciljevi projekta
Glavni cilj projekta:
  • aktiviranje neprepoznatljive i propadajuće kulturne baštine sa ciljem održivog turističkog proboja dva mala ne turistička pogranična grada, Jastrebarskog i Črnomlja, kroz oblikovanje, promociju i širenje turističkog proizvoda kulTura i digitalne kartice prekogranične mreže malih povijesnih gradova
Specifični ciljevi:
  • očuvanje kulturne baštine dvaju malih gradova
  • interpretirati i prikazati baštinu malih gradova
  • razviti prekogranični proizvod kulTura
Rezultati projekta
  • veća očuvanost, prepoznatljivost i turistički obilazak zaboravljene povijesti malih pozadinskih povijesnih gradova pored slovensko-hrvatske granice
  • razvojni model proizvoda kulTura i mobilna aplikacija
  • prekogranična digitalna kartica kulTura
  • povećanje broja posjetitelja u Jastrebarskom i Črnomlju
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Interreg V A SI-HR 2014-2020; Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa; Specifični cilj 2.1. Aktivna zaštita baštine održivim turizmom
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Maja Rožić, mag. oec., 00 3851 6278 352
Poveznica na internetske stranice projekta
www. – u izradi stranica
Poveznica na relevantne internetske stranice
http://www.si-hr.eu/hr2
promidžba i vidljivost

Doživi kulTuru potpuno drugačije!
Održana lokalno animacijska radionica EU projekta kulTura  
U Jastrebarskom svečano otvoren Info centar za posjetitelje

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr