Energetska obnova zgrade Glazbene škole Jastrebarsko na adresi Zrinski Frankopanska 13, Jastrebarsko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta
Energetska obnova zgrade Glazbene škole Jastrebarsko na adresi Zrinski Frankopanska 13, Jastrebarsko
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Kratki opis projekta
Zgrada Glazbene škole Jastrebarsko u gradu Jastrebarskom izgrađena ja 1960. godine.
Zgrada je izgrađena bez ikakve toplinske izolacije što uzrokuje vrlo visoke troškove za energente. Osim troškovne opravdanosti, još i važniji razlog za provedbu predmetne rekonstrukcije je povećanje komfora odnosno ugode svih zaposlenika i posebice polaznika škole. Svrha projekta je obnova zgrade te produljenje životnog vijeka iste uz podizanje komfora i manju potrošnju energije.
Energetska obnova zgrade Glazbene škole Jastrebarsko obuhvaća slijedeće radove:
  • rekonstrukciju pročelja zgrade – ETICS fasadni sustav s ugradnjom mineralne vune debljine 14 cm čime će se postići koeficijent prolaza topline od 0,22 W/m2K;
  • rekonstrukciju ravnog krova s ugradnjom mineralne vune debljine 20 cm čime će se postići koeficijent prolaza topline od 0,16 W/m2K;
  • ugradnju termostatskih setova i balansirajućih ventila.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.04.2.1.03.0012 (15. studeni 2017.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 10.05.2016.
Datum završetka 31.10.2018.
Ukupna vrijednost projekta
1.753.160,45 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
881.608,36 HRK
Ciljevi projekta
Smanjenje potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora
Rezultati projekta
Nakon provedbe projekta energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko očekuje se smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) za 206.964,00 (kWh/god), odnosno ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) za 80,27%.
Trenutni energetski razred zgrade je F, dok je planirani energetski razred zgrade nakon obnove B.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Projekt obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, prioritetna os 4., investicijski prioritet 4c, specifični cilj 4c1.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Danijela Bučar Trivičević, dipl.oec., 00385 1 6278 363
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/

promidžba i vidljivost
Glazbena škola Jastrebarsko dobila novo energetsko ruho!
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada JastrebarskogKontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr