Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
Europa ulaže u ruralna područja.
Naziv projekta
Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka na području Grada Jastrebarskog. Obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta veličine 10,3*15,00 m, postavljanje antitraumatske gumene obloge i opremanje istog sa 6 sprava za igru i dr., a sve u cilju osiguranja prostora za igru i druženje djece i mladih, unaprjeđenja lokalne društvene infrastrukture i unaprjeđenja kvalitete života na području naselja Gornja Reka te grada Jastrebarskog.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko – prigradsko naselje Gornja Reka
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: Odluka o odabiru; Ebr: 02/18/2.1.1./01 (28. ožujak 2019.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 28.03.2019.
Datum završetka 31.12.2019.
Ukupna vrijednost projekta
283.893,75 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
222.375,00 HRK
Ciljevi projekta
Opći cilj projekta je osigurati prostor za igru i druženje djece i mladih u naselju Gornja Reka na području Grada Jastrebarskog, unaprjeđenje lokalne društvene infrastrukture, kao i kvalitete života stanovnika u naselju Gornja Reka.
Rezultati projekta
Realizacijom projekta izgradit će se dječje igralište veličine 10,3*15,00 m, a biti će opremljeno sa 6 sprava za igru postavljenih na antitraumatskoj gumenoj oblogi.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020 Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe SAVA (LAG SAVA), referentna oznaka: 18-2-1-1, financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Tip operacije TO 2.1.1. „Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru“
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Danijela Bučar Trivičević, dipl. oec., 00385 1 6278 358
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://ruralnirazvoj.hr/
http://www.lagsava.hr/
promidžba i vidljivost

Novo i moderno 25. po redu jaskansko dječje igralište! 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada JastrebarskogKontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr