Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 
Naziv projekta
Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Projekt „Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“ uključuje izgradnju i modernizaciju biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb, u Gradu Jastrebarskom, u dužini od 3,65 km, a namijenjenu javnoj uporabi i povezivanju oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Izgrađena i modernizirana biciklistička infrastruktura doprinijet će boljoj povezanosti na linijama koje u gradu Jastrebarskom služe za dnevne migracije, većem korištenju javnih sredstava prijevoza (željeznice i autobus) te će se postići cjelovita smislena biciklistička infrastruktura, odnosno povezanost do sada izgrađenih i planiranih biciklističkih trasa. Projektom je predviđena izgradnja i modernizacija tri povezane dionice biciklističko pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici GG1 u Jastrebarskom (GG1 jug, GG1 sredina te GG1 sjever). Na dionici GG1 sjever planirana je izgradnja dvije funkcionalne cjeline: biciklističko pješačke staze ukupne dužine 909,78 m (po 454,89 m sa svake strane prometnice) te biciklističkog odmorišta s urbanom opremom kod Doma zdravlja. Na dionici GG1 sredina planirana je izgradnje biciklističko pješačke staze dužine 257,47 m s lijeve strane te s desne strane 564,70 m. Ukupna dužina dijela pješačko-biciklističkih staza koja će se prilagoditi/modernizirati u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi iznosi 601,13 m s lijeve strane te 293,90 m s desne strane. Također, na srednjoj dionici je planirana izgradnje biciklističkog odmorišta s urbanom opremom kod gradskog groblja. Na dionici GG1 jug izgraditi će se biciklističko pješačka staza ukupne dužine 1030 m (sa svake strane prometnice po 440 m te na rotoru 150 m).
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.07.4.2.18.0003
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka: 05. listopada 2020.
Datum završetka: 05. studenog 2022.
Ukupna vrijednost projekta
13.834.637,27 HRK (anex 10.363.815,21 HRK)
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
7.674.798,14 HRK
Vlastita sredstva korisnika
6.159.839,13 HRK
Ciljevi projekta
Cilj ovog projekta je rješavanje problema nedostatnosti biciklističke infrastrukture na području grada Jastrebarsko koja je nužna za povezivanje postojećih i planiranih biciklističkih trasa u smislenu cjelinu, a sve kako bi se omogućila bolja dostupnost glavnih gradskih javnih mjesta svim dnevnim migrantima koji će nakon provedbe ovog projekta imati mogućnost sigurnog, nesmetanog i smisleno povezanog korištenja javnog i biciklističkog prijevoza.
Rezultati projekta
Projekt doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja: - u sklopu projekta na tri dionice izgraditi će se i modernizirati ukupno 3,65 km biciklističke infrastrukture (nove i nadograđene trake) u gradu Jastrebarskom.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt „Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“ prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ITU - Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ KK.07.4.2.18 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezija RH 14-20, prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost, specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Zdravko Režek, mag. ing. mech., 00385 1 6278 363
Grad Jastrebarsko – Danijela Bučar Trivičević, dipl. oec., 00385 1 6278 358
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
promidžba i vidljivost

Još jedan EU projekt: Gradonačelnik Novosel potpisao ugovor za izgradnju i modernizaciju biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr