Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta
Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Projektom „Izgradnja prometnica S3, S4 i T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac“ predviđena je izgradnja 760,20 metara prometnica sa svom potrebnom infrastrukturom vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, te elektroenergetskih i EKI kabelskih instalacija. Ukupna površina koridora izgrađene prometne i komunalne infrastrukture bit će 15.076,00 m². Realizacijom predmetnog projekta omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje stupnja aktivacije površine namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti, te će se tako izravno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti na području Urbane aglomeracije Zagreb.
Lokacija provedbe projekta
Gospodarska zona Jalševac, Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.03.1.2.28.0001 (16. veljače 2021.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka: 28. veljače 2020.
Datum završetka: 28. lipanj 2022. (anex 28. kolovoz 2022.)
Ukupna vrijednost projekta
12.970.144,05 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
11.024.622,44 HRK
Vlastita sredstva korisnika
1.945.521,61 HRK
Ciljevi projekta
Projektom izgradnje prometnica S3, S4 i T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje stupnja aktivacije površine namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti te će se tako izravno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti na području Urbane aglomeracije Zagreb. Ulaganja u poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete iste nužna su za privlačenje novih investicija i stvaraju mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u sektoru poduzetništva, osobito sektoru malog i srednjeg poduzetništva.
Rezultati projekta
Rezultati projekta Projekt doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja: - opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura u površini od 15.076,00 m2 a koja uključuje: prometnu infrastrukturu, vodovodne i kanalizacijske instalacije, te elektroenergetske i EKI kabelske instalacije
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ITU – Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom KK.03.1.2.28 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije RH 14-20, Prioritetna os 3 Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Zdravko Režek, mag. ing. mech., 00385 1 6278 363
Grad Jastrebarsko – Danijela Bučar Trivičević, dipl. oec., 00385 1 6278 358
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr