Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta
Izgradnje zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Predmetnim projektom planiraju se izgraditi novi elementi osnovne zajedničke i zelene infrastrukture na području GZ Jalševac, te aktivirati predmetno područje namijenjeno za poslovanje poduzetnika. Navedeno obuhvaća izgradnju prometne infrastrukture (dijela prometnica oznake T-2 i T-3), komunalne infrastrukture (sustav kanalizacije i vodoopskrbe, javna rasvjeta), energetske infrastrukture (elektroenergetski vodovi), elektroničko-komunikacijske infrastrukture (DTK kanalizacija), te izgradnju zelene infrastrukture – zaštićenog drvoreda u ukupnoj površini od 10.713 m2.
Lokacija provedbe projekta
Gospodarska zona Jalševac, Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.03.1.2.03.0066 (06. lipnja 2019.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka: 01. kolovoz 2019.
Datum završetka: 01. siječanj 2021. (anex 1. travanj 2021.)
Ukupna vrijednost projekta
6.472.802,61 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
4.170.759,19 HRK
Vlastita sredstva korisnika
2.245.793,42 HRK
Ciljevi projekta
Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojeće Gospodarske zone Jalševac kroz izgradnju osnovne zajedničke i zelene infrastrukture, na području gdje postoji potreba za istom, kako bi se privukle nove investicije i otvorila nova radna mjesta.
Rezultati projekta
Projekt doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:
  • intenzitet aktivacije raspoložive površine GZ Jalševac namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar GZ Jalševac iznosit će ukupno 22% nakon 2 godine od godine završetka projekta
  • porast broja poduzeća koja posluju u GZ Jalševac za 11 poduzeća nakon 2 godine od godine završetka projekta
  • opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura od 10.713 m2 u godini završetka projekta
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt Izgradnje zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ KK.03.1.2.03, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije RH 14-20, Prioritetna os 3 Poslovna konkurentnost, specifični cilj Stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća 3a2.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Zdravko Režek, mag. ing. mech., 00385 1 6278 363
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
promidžba i vidljivost

Kreće „Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr