JobCollege Sava

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Naziv projekta
JobCollege Sava
Nositelj projekta/korisnik
EDUKA-Centar lokalnog razvoja
Partneri u projektu
Grad Jastrebarsko
Grad Zaprešić
HZZ-regionalni ured Zagreb
Institut za razvoj tržišta rada
LAG SAVA
ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Kratki opis projekta
Projekt JobCollege Sava doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima.
Lokacija provedbe projekta
Zagrebačka županija
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: UP.01.3.1.01.0097
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 14.05.2018.
Datum završetka 13.01.2020.
Ukupna vrijednost projekta
1.025.125,72 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
999.451,73 HRK
Ciljevi projekta
Povećati zapošljivost nezaposlenih mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba u gradovima i općinama na području LAG Sava provedbom usluga Klubova za zapošljavanje i organizacijom osposobljavanja /usavršavanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja što će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.
Rezultati projekta
  • Provedena analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb).
  • Provedeno individualno karijerno usmjeravanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA.
  • Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja.
  • Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
  • Opremljeno te provedeno 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremljeno 8 Kutaka za zapošljavanje.
  • Proveden edukativni program „Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje.
  • Provedeni Mini klubovi za zapošljavanje u srednjim školama te provedeno karijerno usmjeravanje u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt je prijavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 1 - Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Specifičnog cilja 8 vii.1 Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.
Kontakt za više informacija
LAG Sava – Maja Čičko, maja.cicko@lagsava.hr
Poveznica na internetske stranice projekta
http://www.eduka.hr/job-college-sava/
Poveznica na relevantne internetske stranice
http://www.esf.hr/
promidžba i vidljivost

Započeo je projekt JobCollege Sava

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr