Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta
Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uključuje obnovu i revitalizaciju neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca Erdödy, zaštićenog kulturnog dobra, te izgradnju parkirališta (površine 5.575 m2) kojim će se osigurati adekvatan pristup brownfield lokaciji. Vrijedan povijesno – prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb prenamijenit će se i urediti za potrebe stanovništva te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština. Revitalizacijom napuštenog prostora od 3.709,47 m2 riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području Grada Jastrebarskog i gravitacijskog područja urbane aglomeracije.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.06.2.2.06.0008 (01. srpanj 2020.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka: 29. ožujak 2018.
Datum završetka: 16. kolovoz 2022. (anex: 31. prosinac 2023.)
Ukupna vrijednost projekta
73.639.686,93 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
49.503.626,59 HRK
Vlastita sredstva korisnika
24.136.060,34 HRK
Ciljevi projekta
Obnovom i revitalizacijom brownfield lokacije na području Urbane aglomeracije Zagreb, odnosno dvorca Erdödy u Jastrebarskom te izgradnjom pristupne infrastrukture odnosno parkirališta za istu, spriječit će se daljnje propadanje, zapuštenost te neiskorištenost prostora, a s ciljem namjene lokacije u javne, društveno-kulturne te ekonomske svrhe.
Rezultati projekta
Projekt doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja: - Obnovljena površina od 3.709,47 m² brownfield područja u vlasništvu grada Jastrebarskog
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“ KK.06.2.2.06, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezija RH 14-20, Prioritetna os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, specifični cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja).
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Zdravko Režek, mag. ing. mech., 00385 1 6278 363
Grad Jastrebarsko – Danijela Bučar Trivičević, dipl. oec., 00385 1 6278 358
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
Projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom
promidžba i vidljivostSadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr