Opremanje vatrogasnog doma u naselju Guci Draganički

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
Europa ulaže u ruralna područja.
NAZIV PROJEKTA
Opremanje vatrogasnog doma u naselju Guci Draganički
NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK
Grad Jastrebarsko
PARTNERI U PROJEKTU
-
KRATKI OPIS PROJEKTA
Projekt se odnosi na opremanje vatrogasnog doma u naselju Guci Draganički koji osim za obavljanje vatrogasne djelatnosti ima i širu društvenu namjenu (okupljanja, kulturna događanja te provedba edukativnih, sportskih i ostalih aktivnosti). Projektom će se opremiti kuhinja (27,24 m2) potrebnom kuhinjskom opremom te dvorana (120,91 m2) namještajem – stolovima i stolicama. 
LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Grad Jastrebarsko – naselje Guci Draganički
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
Ref.br.Ugovora: Odluka o odabiru; Ebr: 07/21/2.1.1./1 (30. ožujak 2022.)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Datum početka 05.04.2022.
Datum završetka 05.04.2023.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
177.300,00 HRK
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
141.680,00 HRK
CILJEVI PROJEKTA
Opći cilj projekta je osigurati adekvatan prostor šire društvene namjene za stanovnike naselja Guci Draganički na području Grada Jastrebarskog, unaprjeđenje lokalne društvene infrastrukture, kao i kvalitete života stanovnika u naselju Guci Draganički.
REZULTATI PROJEKTA
Realizacijom projekta će se opremiti unutarnje prostorije vatrogasnog doma Guci Draganički, i to: kuhinja (površine 27,24 m2) te dvorana (površine 120,91 m2).
NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe SAVA (LAG SAVA), referentna oznaka: 21-2-1-1, financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Tip operacije TO 2.1.1. „Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru“
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA
Grad Jastrebarsko –  Ivan Šebečić, ekonomist,  T: 00385 1 6278 361
POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE
https://ruralnirazvoj.hr/
http://www.lagsava.hr/
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr