Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
NAZIV PROJEKTA
Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“
NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK
Udruga za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica
PARTNERI U PROJEKTU
Grad Jastrebarsko
Dom zdravlja Zagrebačke županije
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
KRATKI OPIS PROJEKTA

World Health Organization WHO definira zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti iz čega je vidljiva važnost mentalnog zdravlja. Iz toga razloga je i nastao projekt Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“ koji za cilj ima povećati znanje i svjesnost o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije, a posebno promicati mentalno zdravlje i mentalnu zdravstvenu pismenost. FRIENDS Resiliance radionice i seminari su prepoznati od WHO-a kao najbolja praksa sa svrhom promicanja svjesnosti i znanja građanstva o promociji zdravlja i prevencije mentalnih bolesti od najranije dobi. Naglasak je na učenju cjeloživotnih vještina i osnaživanju kako bi zajednica imala znanje i svjesnost te podupirala mentalno zdravlje djece i mladih. Udruga „Ježeva kućica“ kao nositelj projekta, uz partnerstvo Grada Jastrebarskog, Doma zdravlja Zagrebačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije održavati će takve radionice, seminare i predavanja te će širiti svjesnost o prevenciji mentalnih bolesti putem promotivnih edukativnih materijala i medijskom kampanjom.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Jastrebarsko i Zagrebačka županija
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
Ref.br.Ugovora: UP.02.2.1.08.0091
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Datum početka: 28.03.2022.
Datum završetka: 28.09.2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
490.314,90 HRK
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
490.314,90 HRK
CILJEVI PROJEKTA
Cilj projekta je povećati znanje i svjesnost o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije te RH, s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje i mentalno zdravstvenu pismenost.
REZULTATI PROJEKTA
Provedbom projekta educirati će se budući facilitatori promocije i prevencije mentalnog zdravlja koji će onda u narednim godinama moći provoditi preventivne aktivnosti. Također kroz projekt će se kod djece, mladih i roditelja povećati mentalno zdravstvena pismenost  te znanje o važnosti promocije zdravlja i prevencije razvoja bolesti putem radionica i predavanja održanih za djecu i roditelje. Projektom će se izraditi razni promotivni materijali koji će se distribuirati u druge zajednice, gradove i županije, a razvit će se Internet kampanja. Za kraj, projektom će se osnažiti i vijeće za prevenciju mentalnih bolesti, kako bi i dalje moglo nastaviti svoj rad.
NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN
Projekt Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“ prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2, broj poziva: UP.02.2.1.08.. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“.
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA
Tajnica udruge „Ježeva kućica“ - Ivana Garašić, mag.psych., 095 9034 114
POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE
https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr