Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
Europa ulaže u ruralna područja.
Naziv projekta
Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
Provedba projekta rekonstrukcije postojeće i izgradnje dijela nove nerazvrstane ceste NC 1102 usmjerena je na revitalizaciju gospodarskog, društvenog i kulturnog života stanovnika prigradskog naselja Čabdin Grada Jastrebarskog kroz unaprjeđenje kvalitete prometne infrastrukture.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko – prigradsko naselje Čabdin
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: 773493/2018 (08. veljače 2018.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 11.05.2015.
Datum završetka 09.11.2020
Ukupna vrijednost projekta
2.105.147,27 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
1.902.213,48 HRK
Ciljevi projekta
  • Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika ruralnih područja kroz unaprjeđenje prometne infrastrukture, a u svrhu kontinuiranog održivog i ravnomjernog razvoja ruralnog prostora na području Grada Jastrebarskog.
  • Provedba projekta usmjerena je na revitalizaciju gospodarskog, društvenog i kulturnog života u ruralnom području Grada kroz povećanje kvalitete prometne infrastrukture, a s ciljem zadržavanja postojećeg stanovništva, te mogućnosti doseljavanja novog kroz unaprijeđeni standard življenja.
  • Rezultati projekta
  • Unaprijeđena prometna infrastruktura–rekonstruiran postojeći dio nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin u dužini od 1.083,90 m i izgrađen novi dio u dužini od 98,46 m;
  • Unaprijeđena prometna povezanost naselja do gospodarskih i društvenih infrastrukturnih objekata (100%) – efikasniji pristup vatrogasnom domu, crkvi, igralištima, poljoprivrednim gospodarstvima i parcelama, te poslovnim subjektima u Gospodarskoj zoni Jalševac;
  • Povećana razina sigurnosti u prometovanju cestom za 100%;
  • Potaknut gospodarski razvoj za 60% kroz ostvarene uvjete za lakšu dostupnost gospodarskim dobrima, te mogućnost provedbe novih gospodarskih aktivnosti;
  • Sigurniji pristup do Gospodarske zone Jalševac, posebno zaposlenima u istoj (100%);
  • Osiguran pristup stambenim objektima (100%);
  • Osiguranje preduvjeta za provedbu društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija u naselju Čabdin.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
MJERA 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Zdravko Režek, mag. ing. mech., 00385 1 6278 363
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://ruralnirazvoj.hr/
promidžba i vidljivost

Čabdin dobio novu i kvalitetnu prometnu infrastrukturu!

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog
Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr