Zaželi u Jastrebarskom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Naziv projekta
Zaželi u Jastrebarskom
Nositelj projekta/korisnik
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko
Partneri u projektu
Grad Jastrebarsko
Općina Krašić
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko
Kratki opis projekta
Projektom se želi omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja te osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić. Njihovim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici ublažiti će se posljedice njihove nezaposlenosti te ujedno povećati socijalna uključenost i razina kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.
Lokacija provedbe projekta
Zagrebačka županija
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: UP.02.1.1.05.0209
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 01.03.2019.
Datum završetka 31.08.2021.
Ukupna vrijednost projekta
3.261.794,42 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
3.261.794,42 HRK
Ciljevi projekta
Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Jastrebarskog i Općine Krašić, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem usluga podrške i pomoći u kući.
Rezultati projekta
Zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine koje će se zaposliti kroz projekt u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Pružanje pomoći i njege za 64 korisnika, starije i nemoćne osobe, od strane 15 zaposlenih žena.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Projekt je prijavljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Kontakt za više informacija
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko – Dunja Vlašić, dipl. učiteljica, 00385 1 6283 363
Poveznica na internetske stranice projekta
http://crvenikrizjastrebarsko.hr/
Poveznica na relevantne internetske stranice
http://www.esf.hr/
promidžba i vidljivost

Održana početna konferencija EU projekta Zaželi u Jastrebarskom

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr