Sanacija klizišta u naselju Prilipje na nerazvrstanoj cesti NC 4603

Naziv operacije/projekta
Sanacija klizišta u naselju Prilipje na nerazvrstanoj cesti NC 4603
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri
-
Kratki opis operacije/projekta
Lokacija prometnice nalazi se u naselju Prilipje na postojećoj nerazvrstanoj cesti NC 4603 na dijelu katastarske čestice 2616/22, k.o. Plešivica. Cesta je asfaltirana te nema riješen sustav površinske odvodnje. Širina ceste je cca. 3,00 m. S obje strane prometnice nalaze se obiteljske kuće. Na predjelu prometnice zahvaćenom klizanjem u dužini oko 60 m, registrirana je pojava klizanja koja zahvaća postojeću kolničku konstrukciju, te pokos srednjeg do srednje strmog nagiba smještenog uz južni rub prometnice. Pojava klizanja vidljiva je kao pucanje asfaltne kolničke površine, te slijeganju dijela kolničke konstrukcije sa vidljivim vlačnim pukotinama. Vlačne pukotine na asfaltnoj površini predstavljaju čeonu zonu, dok predio bankine te dio pokosa predstavlja klizno tijelo, koje isklinjava po stabilnom sloju koji se javlja na površini nizbriježnog pokosa. Uslijed pojave lokalne nestabilnosti prometnice ugrožava se i stabilnost stambenih objekata izgrađenih sa sjeverne i južne strane prometnice. Provedbom operacije omogućiti će se obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.
Lokacija provedbe operacije/projekta
Prilipje, Jastrebarsko
Referentna oznaka operacije/projekta

Ref.br.Ugovora: FSEU.2022.MINGOR.02.003

Razdoblje provedbe operacije/projekta
Datum početka: 28.12.2020.
Datum završetka: 15.05.2023.
Ukupna vrijednost operacije/projekta
1.741.193,75 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
1.741.193,75 HRK
Vlastita sredstva korisnika
-
Ciljevi operacije/projekta
Cilj operacije je uspostava redovnog funkcioniranja prometnog sustava i vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa koji se dogodio 28. prosinca 2020. u naselju Prilipje na nerazvrstanoj cesti NC 4603 na kojoj je uslijed djelovanja potresa došlo do aktivacije klizišta na dijelu prometnice u dužini od 60 m.
Rezultati operacije/projekta
Rezultat operacije je sanacija štete, obnova i dovođenje u ispravno stanje infrastrukture u području prijevoza na području Zagrebačke županije kojom upravlja Grad Jastrebarsko, odnosno sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste NC 4603 u dužini od 60 m u naselju Prilipje.
Natječaj na koji je operacija/projekt prijavljen
Sanacija klizišta u naselju Prilipje na nerazvrstanoj cesti NC 4603 prijavljena je na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za dostavu projektnih prijedloga „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.02) za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Kontakt za više informacija
Kristijan Škoc, mag.ing.aedif., 01 6474 139
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

 

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr