Strategija zelene urbane obnove grada Jastrebarskog 2023. – 2033.

 

Naziv operacije/projekta
„Strategija zelene urbane obnove grada Jastrebarsko“ 
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri
-
Kratki opis operacije/projekta

Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za jedinice jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (eng. Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Donosi se za razdoblje od 5 do 10 godina i izrađuje se za cijelo područje jedinice lokalne samouprave odnosno područje Grada Jastrebarskog. Sukladno tome, Strategija zelene urbane obnove Grada Jastrebarskog se donosi za razdoblje od 2023. godine do 2033. godine. U svojoj osnovi Strategija ZUO obuhvaća zelenu infrastrukturu te kružno gospodarenje prostorom i zgradama. Strategija ZUO definira mjere, projekte i aktivnosti svih elemenata zelene urbane obnove, odnosno zelene infrastrukture (ZI) i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (KG) te kao takva ima ulogu podloge za daljnje izmjene prostorno-planske dokumentacije. Uvrštavanjem u PP dokumentaciju definiranih elemenata ZUO i smjernica koje proizlaze, moguć je kvalitetniji dugoročni razvoj koji uvažava prirodu i čovjeka. Izrada Strategije provodi se u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Izrada strategija zelene urbane obnove, kod Poziva NPOO.C6.1.R5.01 i sufinancira EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Svrha strategije je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Lokacija provedbe operacije/projekta
Grad Jastrebarsko i gradska naselja
Referentna oznaka operacije/projekta

NPOO.C6.1.R5.01.0035

Razdoblje provedbe operacije/projekta
Razdoblje provedbe Operacije je od 11. listopada 2022. do 31. listopada 2023. 
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
31.853,47 EUR 
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
31.853,47 EUR 
Vlastita sredstva korisnika
-
svrha i cilj operacije/projekta
Svrha izrade Strategije zelene urbane obnove je izraditi strateški akt kojem je cilj razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanja otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška održivom razvoju.
Natječaj na koji je operacija/projekt prijavljen

Izrada strategija zelene urbane obnove
Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01
Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru NPOO inicijative 6. Obnova zgrada, reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kontakt za više informacija
Dražen Vinšćak, dipl.ing, 01 6278 358
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr