Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarskog

Naziv operacije/projekta
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarsko
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri
-
Kratki opis operacije/projekta

 

Velik broj prometnica i dionica prometnica u gradu i gradskim naseljima bit će saniran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. 
To su isključivo prometnice kojima upravlja Grad Jastrebarsko (za razliku od županijskih i državnih), a  koje su bile prihvatljive za financiranje iz objavljenog javnog poziva. Riječ je o prometnicama koje su već bile asfaltirane, a značajnije su oštećene.
Lokacija provedbe operacije/projekta
šire područje grada Jastrebarskog
Referentna oznaka operacije/projekta

FSEU.MMPI.03.0014.

Razdoblje provedbe operacije/projekta
Razdoblje provedbe Operacije je od 2. kolovoza 2022. do 30. lipnja 2023. 
Razdoblje prihvatljivosti troškova Operacije je od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. 
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
68.863.692,38 HRK/9.140.977,17 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
68.863.692,38 HRK/ 9.140.977,17 EUR
Vlastita sredstva korisnika
-
svrha i cilj operacije/projekta
Svrha operacije je sanacija štete, obnova i dovođenje u ispravno stanje infrastrukture u području prijevoza na području Zagrebačke županije, a kojom upravlja Grad Jastrebarsko. 
Cilj operacije je uspostava redovnog funkcioniranja prometnog sustava i vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture s pripadajućim građevinama. 
Natječaj na koji je operacija/projekt prijavljen
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije
Kontakt za više informacija
Irena Strmečki, dipl.iur, 01 6281 207

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr