Vraćanje u ispravno radno stanje prometne infrastrukture u području prijevoza na području Grada Jastrebarsko/Izvođenje radova na sanaciji NC i prekopa na području Grada Jastrebarsko

Naziv operacije/projekta
„Vraćanje u ispravno radno stanje prometne infrastrukture u području prijevoza na području Grada Jastrebarsko/Izvođenje radova na sanaciji NC i prekopa na području Grada Jastrebarsko referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0163
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri
-
Kratki opis operacije/projekta
  1. Sanacija prometnica na području grada Jastrebarsko i to u gradskom naselju Toplice.
  2. Izrada troškovnika na vraćanju u prvobitno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.
  3. Izrada geomehaničkog elaborata i glavnog projekta s troškovnikom u svrhu sanacije klizišta na dijelu NC 4701 Prodin Dol.
  4. Usluga Koordinatora II tijekom provođenja radova na gradilištu.
Lokacija provedbe operacije/projekta
Gradsko naselje Toplice
Referentna oznaka operacije/projekta

FSEU.JID.MMPI.PR.0163 

Razdoblje provedbe operacije/projekta
Razdoblje provedbe Operacije je od 22.12.2021. do 30.06.2023. 
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
94.854,65 EUR 
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
94.854,65 EUR 
Vlastita sredstva korisnika
-
svrha i cilj operacije/projekta

Svrha operacije je sanacija štete, obnova i dovođenje u ispravno stanje infrastrukture u području prijevoza na području Zagrebačke županije, a kojom upravlja Grad Jastrebarsko.
Cilj operacije je uspostava redovnog funkcioniranja prometnog sustava i vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture s pripadajućim građevinama.

Natječaj na koji je operacija/projekt prijavljen
Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
Kontakt za više informacija
Irena Strmečki, dipl.iur, 01 6281 207

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr