Ostalo

Dan Grada Jastrebarskog

Grad Jastrebarsko, od davnine s jastrebom u grbu, nazvan je po jastrebarima, srednjovjekovnim uzgajivačima lovnih ptica, jastrebova i sokolova. Jastrebarsko se po prvi puta spominje 1249. kao "zemlja Jastrebarska" i "forenses de Jastraburcza" u ispravi bana Stjepana, kao središte trgovine i suda, na međi zemalja koje pripadaju podgorskoj županiji i tvrđavi u Podgorju (danas Draga Svetojanska). Skraćeni naziv "Jaska" potječe iz običaja skraćivanja imena i može se naći kao kratica imena "Jastrebarska" u drevnim latinskim ispravama. Na molbu jastrebarskih žitelja, kralj Bela IV. dodijelio je 12. siječnja 1257. Jastrebarskom povlastice "slobodnog kraljevskog trgovišta", a tu su povelju kasnije potvrđivali i drugi vladari. Ta je povelja bila gotovo 600 godina osnovni pravni dokument, iz kojeg su izvirale sve povlastice našeg grada i ona je stoljećima pomagala građanima Jastrebarskog da u brojnim sporovima s feudalcima očuvaju svoje sloboštine. 

Jastrebarsko slavi svoj dan u spomen na 13. studeni 1991. godine - dan kada je jugoslavenska vojska zauvijek napustila grad.
Dan Europe

Obljetnice i državni blagdani

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr