Javni poziv nositeljima prava katastarskih čestica na javni uvid u geodetski elaborat izrađen na području katastarske općine Cvetković

06.12.2023.

Javni poziv nositeljima prava katastarskih čestica na javni uvid u geodetski elaborat izrađen na području katastarske općine Cvetković

Tvrtka Gromatik d.o.o. za geodetsku djelatnost i usluge, održati će javni uvid u geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole u katastarskoj općini Cvetković, za potrebe projekta izgradnje nadvožnjaka “Cvetković” i spojne ceste dionica DC310, DC1 i LC31139.

Lokacijska dozvola izdana je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija pa zahtjevu
HŽ Infrastrukture d.o.o., klase: UP/I-350-05/18-01/000127, od 20. kolovoza 2018. godine.

Preglednu situaciju u PDF formatu sa prikazom obuhvata elaborata, odnosno predmetnih i
susjednih katastarskih čestica, možete pronaći u nastavku. 

Pozivaju se svi nositelji prava nad predmetnim katastarskim česticama u katastarskoj
općini Cvetković i katastarskim česticama koje neposredno graniče sa predmetnim
katastarskim česticama, na javni uvid u geodetski elaborat koji će se održati 13. prosinca
2023. godine, od 10 do 12 sati u prostorijama gradilišnog kampa Strabag, na adresi Ulica
Većeslava Holjevca 20B, Jastrebarsko.

Za sva pitanja i dodatne infomacije obratite se putem e-maila: info@gromatik.hr ili na broj mobitela: 095/5402-145.

© 2023. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr