Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu

03.10.2022.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Zagrebačke županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Zagrebačku županiju, a koje je Zagrebačka županija programom utvrdila kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sve informacije dostupne su ovdje

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr