Zbrinjavanje otpada

06.03.2024.

Zbrinjavanje otpada

Popis lokacija zelenih otoka, informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta i raspored o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada

Reciklažno dvorište „Božička“ nalazi se na adresi: Matije Gupca bb, Jastrebarsko.

Radno vrijeme:
pon-sri-pet od 08:00 - 15:00 sati,
uto-čet od 12:00 – 19:00 sati,
subotom od 09:00 – 14:00 sati.

Ukoliko imate upite u svezi otpada koji se sukladno Zakonu o gospodarenju otpada smije odlagati na Reciklažnom dvorištu, informacije se mogu dobiti isključivo osobnim dolaskom na lokaciju, u radno vrijeme Reciklažnog dvorišta.

Ukoliko imate upite o obavljaju javne usluge ili neizvršenju iste, možete kontaktirati tvrtku na:

T. 049 587 810
E. info@eko-flor.hr

© 2024. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr