Bitno je građanima osigurati sigurnost u prometu, a vatrogascima brz i nesmetan izlazak na intervencije!

01.06.2021.

Bitno je građanima osigurati sigurnost u prometu, a vatrogascima brz i nesmetan izlazak na intervencije!

Postavljanjem digitalnih led prometnih panela uz državnu prometnicu D1 prije raskrižja ulice Tome Mikloušića i Vladka Mačeka, iz smjera Zagreba i Karlovca, završili su radovi na sanaciji Mikloušićeve ulice u Jastrebarskom.

Jastrebarsko je dobilo još jednu modernu ulicu u centru grada. Naime, u sklopu sanacije ulice Tome Mikloušića u Jastrebarskom izvedeni su radovi na zamjeni dijela kanalizacijskih cijevi i dotrajalog srednje naponskog kabla koji napaja cijeli centar Jastrebarskog, nakon čega je izvedena sanacija te asfaltiranje kolnika iste. Završetkom radova na asfaltiranju, postavljena je nova vertikalna signalizacija i dopunske ploče, iscrtana horizontalna signalizacija, prije pješačkih prijelaza postavljene su nove taktilne podloge za orijentaciju osoba s invaliditetom te su ugrađeni i montažni rubnjaci s obzirom da se u toj ulici nalazi primarna postrojba DVD-a Jastrebarsko. S ciljem sigurnosti svih građana i sudionika u prometu te omogućavanja brzog i nesmetanog izlaska vatrogasaca na intervencije, postavljeni su i digitalni led solarni prometni paneli uz državnu prometnicu D1 prije samog raskrižja ulice Tome Mikloušića i Vladka Mačeka, iz smjera Zagreba i Karlovca.

Ovom prilikom mole se svi vozači na poštivanje nove prometne signalizacija, a svim stanarima navedene ulice zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr