Četrdeset posto korisnika više ne treba koristiti septičke jame

03.03.2023.

Četrdeset posto korisnika više ne treba koristiti septičke jame

Interni priključci na sustav javne odvodnje izvode se sredstvima Grada Jastrebarskog i Voda Jastrebarsko, a za kućanstva su sufinancirani u iznosu od 80% do 100%. Do početka ožujka ukupno je izvedeno 429 kanalizacijskih priključaka, od ukupno planiranih 1.074, odnosno njih 40%.

Naime, Vode Jastrebarsko su javnom nabavom ugovorile radove spajanja interne odvodnje korisnika na sustav javne odvodnje i to tako da se spajaju kućni izvodi do kanalizacijskog priključka koji je izgrađen EU projektom aglomeracije Jastrebarsko.

Tako je izveden dio priključaka u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom, Novakima Petrovinskim, Donjoj Reki, Volavju, Gornjoj Reki, Domagoviću, Prhoću i Gornjem Desincu, a nastavljaju se i u Gornjem i Donjem Izimju te Petrovini. Na kraju projekta postotak građana priključenih na kanalizacijsku mrežu bit će 97% na mjestima gdje je izgrađena mreža odvodnje, odnosno ovim se projektom stvara novih 4.000 korisnika.

Iz Voda Jastrebarsko napominju kako od ukupnog broja korisnika koje će se priključiti na području aglomeracije  približno njih 35 ima objekt odnosno izvode iz objekta na koti nižoj od javne odvodnje, te će se kanalizacija za te korisnike prepumpavati putem manjih crpnih agregata koji će biti ugrađeni u interna kanalizacijska okna. Nabavku crpki zajedno s oknom, te izvedbu radova iskopa za okno s crpkom, ugradnju okna i crpke te izvedbu spoja na sustav odvodnje izvest će i financirati Vode Jastrebarsko za što će biti raspisana javna nabava. 

Izgradnjom kanalizacijskog priključka koji je izgrađen  EU projektom, korisnici sustava javne odvodnje postaju i obveznici plaćanja te usluge, a ukoliko žele sami izvesti interni sustav odvodnje (kućni izvod) ili odustati od sufinanciranja, dužni su svaki mjesec prazniti septičku jamu prema važećem cjeniku, što ih ne oslobađa plaćanja javne odvodnje na računu.

Nakon ishođenja uporabne dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, korisnici postaju i obveznici plaćanja usluge pročišćavanja. „Pročišćavanje otpadnih voda naša je zadaća zbog očuvanja pitke vode kao najvažnijeg resursa, u skladu s direktivama EU, ali podrazumijeva i nove obaveze, kroz cijene novih usluga. Cijena nove usluge pročišćavanja bit će iskazana na računima nakon puštanja i preuzimanja pročistača, a očekuje se u ožujku“, ističe direktor Voda Jastrebarsko d.o.o. Mario Brnabić.

Na temelju svih izračuna nove cijene vodnih usluga prouzročene  globalnim događanjima, cijena vode rast će 0,66 Eura po kubnom metru, kada bude uključena i cijena nove usluge pročišćavanja. Cijena vode je posljednji put mijenjana 2012. godine od kada pratimo višestruka povećanja svih troškova - od benzina, željeza, betona, plastike, električne energije, plina, goriva, dakle svih onih troškova koji utječu na formiranje cijene.

© 2023. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr