Europe Goes Local: Jastrebarsko dio projekta za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini

09.02.2024.

Europe Goes Local: Jastrebarsko dio projekta za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini

Grad Jastrebarsko sudjeluje u projektu Europe Goes Local u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem podizanja kvalitete rada s mladima u lokalnim zajednicama i osnaživanja europskih vrijednosti na lokalnoj razini.

Predstavnica Grada u ovom je projektu zamjenica gradonačelnika Nikolina Ribarić koja ističe kako je ovo još jedna od aktivnosti koje se provode kako bi se ojačala uloga mladih i čuo njihov glas. „Na kvalitetan način ovaj se projekt nadovezuje i na Erasmus+ projekt „Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad’’ koji provodimo s Udrugom Pozitiva, a uz čiju smo pomoć detektirali neke od potreba mladih koje zajedno s njima nastojimo realizirati“, istaknula je Ribarić.

U Bjelovaru se, naime, od 30. siječnja do 2. veljače na četverodnevnom treningu „Rad s mladima na lokalnoj razini“ okupilo desetak gradova iz cijele Hrvatske. S obzirom na to da su jedinice lokalne samouprave prepoznate kao ključni akteri u odgovaranju na potrebe mladih, osposobljavanje u Bjelovaru okupilo je predstavnike 10 gradova iz cijele Hrvatske s ciljem podizanja kvalitete rada s mladima u svojim lokalnim zajednicama i osnaživanja europskih vrijednosti u lokalnom radu s mladima. U tome će ih voditi Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razni, rezultat prve faze EGL projekta na europskoj razini koja predstavlja listu univerzalnih kvalitativnih načela za organizaciju rada s mladima na lokalnoj razini.

Predstavnici gradova su tijekom osposobljavanja imali priliku usvojiti temeljne pojmove o radu s mladima, saznati više o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i nadahnuti se uspješnim primjerima. Kao temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima, gradovi su izradili individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su osmislili nekoliko važnih strateških aktivnosti. Ovakav pristup, koji je individualiziran od samog početka, te se planovi kreiraju na temelju postojećeg stanja i potreba svakog sudionika projekta, pokazao se prethodnih godina korisnim za velik broj jedinica lokalne samouprava koje su do sada sudjelovale u nacionalnom konceptu aktivnosti. Cilj je postići da planirane aktivnosti budu održive te da se kroz njih postigne dugoročnija podrška mladima i nakon što sudjelovanje gradova u projektu formalno završi.

Projekt Europe Goes Local provodi se od 2016. godine, a s početkom novog programskog razdoblja (2021.—2027.) otvoreno je novo poglavlje projekta u okviru kojega će se kroz različite aktivnosti svim dionicima rada s mladima na lokalnoj razini omogućiti osnaživanje i umrežavanje kako na europskoj tako i na nacionalnim razinama zemalja partnera na projektu.

Gradovi koji sudjeluju u projektu prethodno su odabrani na otvorenom pozivu za sudjelovanje EGL projektu: Labin, Benkovac, Ludbreg, Sveti Ivan Zelina, Zadar, Zlatar, Vukovar, Daruvar, Ogulin i Jastrebarsko.

U izradi, ali i provedbi planova gradovi će idućih godinu dana imati podršku dodijeljenih mentora – stručnjaka u području radu s mladima te članova nacionalne radne skupine projekta Europe Goes Local, a to su: Anton Finderle, Lucija Kero, Hrvoje Kovač, Marko Kovačić, Hrvoje Novak, Branimira Penić, Mario Žuliček, Petra Pekica i Valentina Cesar.

 

© 2024. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr