Imaš ideju? Zagovaraj prava i interese mladih Grada Jastrebarskog!

05.10.2021.

Imaš ideju? Zagovaraj prava i interese mladih Grada Jastrebarskog!

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog objavilo je novi Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, a prijedloge je potrebno poslati zaključno s 20. listopadom 2021. godine.

S obzirom na nedovoljan broj zaprimljenih prijava te nemogućnost konstituiranja Savjeta mladih po objavljenom Javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, koji je objavljen na Internet stranicama Grada Jastrebarskog 14. srpnja 2021.godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarsko isti je poništilo te objavilo novi. Objavom novog Javnog poziva pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihovih zamjenika, kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Jastrebarskog.

Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama i da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života istih te izravno uključivanje u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade. Tako u Savjet mladih Grada Jastrebarskog Gradsko vijeće bira 7 članova i njihove zamjenike, koji naknadno između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine. Članovi mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Jastrebarskog koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihove zamjenike dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja, Trg J.J. Strossmayera 13, s naznakom Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, u roku 15 dana od dana objave poziva na Internet stranicama Grada Jastrebarskog.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr