Jastrebarsko ima novi sustav javne rasvjete. Financiran je energetskim uštedama.

29.12.2023.

Jastrebarsko ima novi sustav javne rasvjete. Financiran je energetskim uštedama.

Ukupno 3.444 svjetiljke zamijenjene su na području Jastrebarskog proteklih mjeseci energetski učinkovitim LED svjetiljkama, a već po prvim računima nakon provedbe projekta, vidljivo je kako će uštede za gradski proračun iznositi oko 75%. Novi sustav trošit će, naime, čak 77% kWh električne energije manje od starog.

Glavni razlog ugovaranja obnove sustava javne rasvjete, osim rasterećenja proračuna, bio je i povećanje stupnja energetske učinkovitosti i zaštita okoliša.

Grad Jastrebarsko ovim projektom nastavlja politiku održivog i zelenog razvoja, a nastojimo i maksimalno koristiti vanjske izvore financiranja kad god je to moguće, kako bismo proveli što više infrastrukturnih projekata važnih za naš grad i građane. Zamjena sustava javne rasvjete poboljšat će kvalitetu života u naseljima, povećati razinu sigurnosti u prometu, a najvažnije je reći kako se sve to financira kroz uštede energije, bez dodatnog opterećenja za gradski proračun, odnosno građane Jastrebarskog.“, ističe o projektu gradonačelnik Zvonimir Novosel te naglašava kako se ovim projektom mijenjaju postojeće svjetiljke, a daljnja izgradnja sustava javne rasvjete nastavit će se nakon provedbe projekta.

Sustav rasvjete koji je obnovio pružatelj energetske usluge tvrtka Petrol d.o.o. trošit će 456.608 kWh električne energije godišnje, odnosno 77,4 % manje od starog sustava, te će za cijelo vrijeme trajanja ugovora privatni partner održavati dio sustava koji je bio obuhvaćen mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti.

Zamjenom zastarjele i neadekvatne rasvjete suvremenim rasvjetnim tijelima postići će se zadovoljavajuća rasvijetljenost i značajno smanjiti potrošnja električne energije te emisija CO2. Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi 1, 5 milijuna Eura + PDV, a projekt se u potpunosti financira putem ESCO modela, odnosno Grad pružatelju usluge koji je odabran nakon provedenog postupka javne nabave (Petrol d.o.o.) plaća mjesečnu naknadu temeljem ušteda na potrošnji električne energije. 

Uslijed ostvarenih financijskih ušteda, Grad Jastrebarsko će isplatiti kompletno ulaganje u sustav javne rasvjete za 6 godina bez ikakvog zaduživanja, jer su svi radovi i oprema financirani od strane privatnog partnera koji svoju uslugu naplaćuje od verificiranih financijskih ušteda.

Moderna javna rasvjeta i svjetiljke najnovije generacije

Tvrtka Petrol d.o.o. je provedbom ovog ugovora ugradila svjetiljke najnovije generacije vrhunskih svjetskih proizvođača koje odlikuje vrlo dug životni vijek, otpornost na vremenske neprilike kao i najkvalitetniji ugrađeni materijali. Sve svjetiljke su usklađene sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske po pitanju svjetlosnog onečišćenja, s čime se doprinosi zaštiti okoliša kao i komforu svih sudionika u prometu. Sve ugrađene svjetiljke imaju mogućnost naknadnog spajanja na centralni sustav upravljanja sustava rasvjetom koji je također implementiran provedbom mjera energetske učinkovitosti, a koji trenutno upravlja sa svjetiljkama na državnoj prometnici DC1 i obilaznici u gradskom naselju Jastrebarsko. Na sustav centralnog sustava upravljanja su dodani i kontroleri (brojači prometa, radarski detektori, itd.) koji samostalno (ovisno o prometnom opterećenju) upravljaju radom svjetiljki. Svjetiljke koje trenutno nisu spojene na centralni sustav upravljanja, samostalno upravljaju svojim svjetlosnim intenzitetom, snagom i potrošnjom po unaprijed određenom režimu rada poradi ostvarivanja ušteda (energije i novca) u periodima kada je prometno opterećenje niže (kroz kasnu noć) što čini novi sustav javne rasvjete veoma energetski učinkovitim.

Zelena i održiva Jaska

Zamjena sustava javne rasvjete tek je jedan od projekata pametnog upravljanja prirodnim resursima koje provodi Grad Jastrebarsko.

Naš kraj obiluje prirodnim ljepotama, izvorima čiste vode i dobrom kvalitetom zraka. Promišljajući i planirajući o rješenjima kojima ćemo to očuvati, brinemo i o nasljeđu generacija koje tek dolaze, a koje od malih nogu učimo brizi i poštovanju prema prirodi i okolišu“, ističe gradonačelnik Novosel.

U Jastrebarskom je nedavno završen i veliki projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko vrijedan gotovo 22,5 milijuna eura. Stanovnici su dobili cjelovitu vodoopskrbnu mrežu, pouzdan sustav odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda baziran na naprednom trećem stupnju pročišćavanja, a s puštanjem uređaja u rad provodi se i proces priključivanja svih novih korisnika na kanalizacijsku mrežu.

Ulaže se i u očuvanje kvalitete zraka, i to novim sustavom za informativno praćenje, putem mjernih senzorskih stanica koje osim kvalitete zraka mjere i razinu buke te meteorološke parametre poput temperature i vlažnosti zraka, tlaka zraka te smjer i brzinu vjetra.

Nastavlja se i s uređenjem perivoja dvorca Erdödy koji je odlukom krajobraznih arhitekata proglašen najljepšim hrvatskim parkom, a njegova obnova krenula je prije desetak godina. Ovo zeleno srce grada i omiljeno mjesto svih Jaskanaca zaštićeni je spomenik vrtne arhitekture s gotovo 40 različitih biljnih vrsta i oko 1.000 primjeraka, a u sklopu njegove revitalizacije uređuje se šetnica bijelog bora i obnova drvoreda.

Provedbom gore navedenih projekata, Grad Jastrebarsko savjesno se odnosi prema okolišu, a sve sa ciljem zdravijeg i ugodnijeg života na svom području.

 

© 2023. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr