Jastrebarsko - pametan i transparentan grad!

23.07.2021.

Jastrebarsko - pametan i transparentan grad!

Geoportal koji je od danas otvoren za javnost novo je informatičko rješenje Grada Jastrebarskog koje svim građanima, ali i potencijalnim investitorima, omogućuje brz, transparentan i korisnički orijentiran prikaz podataka kojima upravlja Grad.

Geoportal je novo informatičko rješenje Grada Jastrebarskog čiji geoinformacijski sustav omogućuje prikaz digitalne evidencije podataka Grada za građane i potencijalne investitore. Putem Geoportala javnost može interaktivno sudjelovati u radu gradske uprave kroz davanje prijedloga i/ili primjedbi na način da se digitalnim putem predaju pojedini zahtjevi prema Gradu (prijava komunalnih nedostataka, izmjena podataka komunalne naknade, prijedlog izmjene prostornih planova). Uspostava Geoportala rezultat je nastojanja da se svim građanima, ali i potencijalnim investitorima, omogući transparentan i korisnički orijentiran prikaz podataka kojima Grad upravlja.

„Poštovani sugrađani,

transparentnost i otvorenost svake gradske uprave pokazatelj je koliko je nama koji upravljamo takvim sustavom važno da građanima sve informacije budu lako dostupne. Uspostavom i kontinuiranom nadogradnjom javnog webGIS portala, a vodeći se vizijom pametnog grada i najsuvremenijim informatičkim rješenjima, nastojimo Vam omogućiti tražene informacije na jednom mjestu, u bilo kojem trenutku i u najkraćem mogućem roku kroz svega nekoliko klikova. Ovaj portal je namijenjen svim našim sugrađanima, ali i potencijalnim investitorima, jer omogućuje jednostavan i brz pristup informacijama o pravilima korištenja prostora i važećim prostornim planovima na administrativnom području Grada Jastrebarskog. Veliko zadovoljstvo mi je, ovim putem obavijestiti Vas kako smo sa željom omogućavanja uvida u aktivnosti i projekte Grada Jastrebarskog, ovaj portal dodatno otvorili javnosti, ali i sa ciljem kako bi zajedničkim snagama doprinosili potrebama ovog grada te kako bi upravo Vi, kroz davanje prijedloga ili primjedbi interaktivno mogli sudjelovati u radu gradske uprave. Pozivam Vas stoga da se registrirate na Geoportal Jaske ili se prijavite putem NIAS autentifikacije jer su Vam time otvorene različite pogodnosti, poput prijave komunalnih problema, online davanja prijedloga izmjene prostorno-planskih dokumenata ili davanja prijedloga izmjene podataka komunalne naknade. Uz opisani Geoportal, našim je sugrađanima dostupna i besplatna mobilna aplikacija Popravimo.hr pomoću koje je dostupna prijava komunalnih nedostataka direktno na terenu! Grad Jastrebarsko neprekidno ulaže u vlastitu infrastrukturu te ide u korak sa suvremenim digitalnim trendovima, stoga će i dalje raditi na ažuriranju i proširivanju prostornih podataka koji su dostupni na javnom pregledniku. Na kraju, zahvaljujem Vam na dosadašnjoj suradnji te Vas pozivam da i dalje surađujemo kako bi zajedničkim snagama i nadolazeće godine koje su pred nama činili uspješnim za naš Grad i sve nas građane Jastrebarskog“, poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Podsjetimo, sustav upravljanja i održavanja prometnica svakodnevno se koristi u radu gradske uprave, gradskih komunalnih tvrtki te u komunikaciji sa građanima prilikom prijava prometnih problema sa terena. Uspostavljanjem modernog programskog sustava tj. uvođenjem cjelokupnog procesa održavanja nerazvrstanih cesta putem online sustava početkom 2015. godine, pa sve do danas, znatno je ubrzana provedba procesa održavanja komunalne infrastrukture. Omogućeno je komuniciranje više službi istodobno uz cjelokupnu kontrolu troškova. Intervencije s terena se rješavaju u izrazito kratkom roku te je znatno lakše odrediti prioritete u izvođenju radova čime se znatno povećala efikasnost usluge prema građanima. Uspostavljen je također i javni WebGIS Gospodarske zone Jalševac, kako bi svi zainteresirani poduzetnici i investitori na jednostavan način mogli pristupiti određenim podacima- npr. dobiti uvid u uvjete građenja u gospodarskoj zoni, slobodne lokacije u vlasništvu grada, itd. Sa svrhom učinkovitog upravljanja resursima grada i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja, WebGIS sustav Grada nadograđen je još sa nekoliko korisnih modula. Tako je razvijen WebGIS Registar nekretnina sa ciljem obuhvaćanja cjelokupne imovine u vlasništvu Grada (građevine, komunalna infrastruktura, javne površine, zemljište..) na jednom mjestu. Veoma važan modul je i modul „Investicije“ koji omogućuje upravljanje i pristup svim investicijskim projektima na području Grada Jastrebarskog. Dakle, svi projekti su objedinjeni na jednom mjestu te je omogućen jednostavan pristup informacijama i svoj dokumentaciji koja je potrebna za izgradnju određene građevine, odnosno za vođenje planiranih zahvata. Modulom za vođenje podataka o dokumentima prostornog planiranja uspostavljena je baza prostornih planova koju je moguće pregledati i preklapati sa različitim podlogama.

Preuzmite letak s detaljnijim uputama za prijavu na Geoportal Grada Jastrebarsko!

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr