Objavljene pravovaljane kandidacijske liste

30.04.2021.

Objavljene pravovaljane kandidacijske liste

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog objavilo je dana 30. travnja 2021. godine kandidacijske i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Jastrebarskog i vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog, za izbore koji će se održati u nedjelju 16. svibnja 2021. godine.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 14. svibnja 2021.do 24:00 sata.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr