Pripreme za temeljenje i zbrinjavanje građe

07.09.2022.

Pripreme za temeljenje i zbrinjavanje građe

Dugo očekivani radovi na obnovi dvorca Erdödy započeli su krajem srpnja, a trenutno se radi na pripremi radnog platoa za izvođenje radova dubokog temeljenja. Izvođač je započeo i s rušenjem i demontažom pojedinih zidova dvorca, a u tijeku je i proces podupiranja najoštećenijih dijelova konstrukcije.

Pripremni radovi obuhvaćaju i raščišćavanje prostora dvorca od otpada i otpadnog građevinskog materijala, što je pod strogim konzervatorskim nadzorom.

Naime, dio materijala svakako će biti iskorišten i u samoj obnovi, kao i povijesni elementi, što će dati dodanu vrijednost objektu.

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr