Raspisan Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

28.10.2021.

Raspisan Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u katastarskim općinama: Petrovina, Plešivička Reka i Sveta Ana, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko predviđeno za zakup.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 25 godina, uz mogućnost produljenja na isto razdoblje.

Popis katastarskih čestica izloženih zakupu objavljen je na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13 te na službenim Internet stranicama Grada Jastrebarskog.

Dokumentaciju preuzmite ovdje.

 

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr