Svi smo odgovorni za svoj okoliš!

18.02.2022.

Svi smo odgovorni za svoj okoliš!

Iako je većina Jaskanaca savjesna i odgovorna kad je riječ o odlaganju otpada, zbog čega je Grad dobio i nekoliko nagrada, nažalost, zbog neodgovornih pojedinaca na području našega grada sve je više divljih odlagališta otpada.

Dolaskom proljeća građani u većoj mjeri čiste svoja kućanstva te garažne i dvorišne prostore zbog čega se povećava i broj divljih odlagališta. Djelatnici Cesta Jastrebarsko d.o.o. i gradskog komunalnog redarstva ulažu velike napore u čišćenje, što zahtijeva vrijeme i stvara neplanirane troškove, a u suradnji s MUP-om kontinuirano se provode kontrole.

Nažalost, u posljednje vrijeme građani prijavljuju i kako su platili određenim osobama ili pravnim subjektima zbrinjavanje veće količine otpada, a potom se kroz nadzor uspostavilo kako je riječ o prevari neovlaštenih subjekata koji potom taj otpad odlažu na divlja odlagališta. Pozivamo zato na pojačan oprez, jer je u slučaju nepropisnog odlaganja odgovoran vlasnik koji će i snositi kaznu. Iako je počinitelje teško identificirati, savjesni građani sve češće prijavljuju ovakve slučajeve, a ovim ih putem pozivamo da to čine i dalje jer će konkretne informacije uvelike pomoći u postupanju.

Upravo dobrom suradnjom građana, komunalnog redarstva i djelatnika Cesta Jastrebarsko d.o.o., očišćena je lokacija kod vodospreme u šumi Gović, a želja nam je da takvih primjera bude što više. Također molimo sve građane da ne odlažu otpad na mjesta gdje to nije predviđeno jer na taj način štete prirodi i svojim sugrađanima.

Lokacija koja je za to predviđena je Reciklažno dvorište koje je otvoreno svakog dana, a dolaskom ćete dobiti i sve potrebne informacije o otpadu koji se sukladno Zakonu o gospodarenju otpada smije tamo odlagati.

Popis lokacija zelenih otoka, informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta te raspored o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada potražite na poveznici

Budimo odgovorni, pokažimo brigu i doprinosimo svojoj zajednici, nemojmo joj štetiti!

 

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr