Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda uskoro u probni rad

27.12.2021.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda uskoro u probni rad

Po završetku projekta Jastrebarsko će dobiti moderan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi se provode na području aglomeracije Jastrebarsko, u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, a pri samom su kraju.

Građevinski radovi bitni za početak probnog rada završeni su. U proteklih mjesec dana izvodili su se radovi u okolišu postrojenja, poput postavljanja ograde, dovoza i rasprostiranja zemlje u okoliš, a izvršena je i djelomična demobilizacija gradilišta. Na objektima se izvodio završni sloj fasade te je preostalo još asfaltiranje manipulativnih površina koje će se izvoditi sredinom siječnja ako vremenski uvjeti budu povoljni.

Što se strojarskih radova tiče, odnosno ugradnje opreme, sva oprema postrojenja dostavljena je i ugrađena te spremna za početak funkcionalnog ispitivanja.

Većina elektrotehničkih radova također je završena pa su tako položene sve instalacije te su obavljena ožičenja/kabliranja opreme. Za njihov je potpun dovršetak preostalo ispitati i ugraditi upravljačke ormare kako bi se postigla funkcionalnost postrojenja, a s tim će se početi u prvom dijelu siječnja 2022. godine. Nakon prvih ispitivanja funkcionalnosti svakog dijela ugrađene opreme za sebe, započet će i probni rad cjelokupnog postrojenja što će ujedno predstavljati i posljednju fazu radova.

Po završetku će Jastrebarsko dobiti moderan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je koncipiran na trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda primjenom tehnologije sekvencijalnog šaržnog bazena (SBR) za biološko pročišćavanje i aerobne stabilizacije mulja. Ukupna vrijednost radova iznosi 43,7 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a izvodi ih zajednica ponuditelja koju čine poduzeća Riko d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o. iz Ljubljane.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dio je projekta izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72,25 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. Ostatak iznosa financiraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vode Jastrebarsko d.o.o.

O projektu

Projekt Naša voda, naša budućnost obuhvaća poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko i najveća je investicija u povijesti grada.  Usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72,25 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vode Jastrebarsko d.o.o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u svibnju 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje se izvodila dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o. Usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirani su Aquaterm d.o.o. te zajednica ponuditelja koju čine poduzeća Riko d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o. iz Ljubljane.

Za više informacija o projektu posjetite www.nasavoda.hr.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr