Uspornici će omogućiti veću sigurnost, no prava rješenja ŽUC-a tek se čekaju

24.12.2021.

Uspornici će omogućiti veću sigurnost, no prava rješenja ŽUC-a tek se čekaju

Iscrtavanjem horizontalne prometne signalizacije završeno je postavljanje uspornika kod Glazbene škole Jastrebarsko te kod bivše vojarne. Uspornike je postavio Grad Jastrebarsko, iako je riječ o prometnici kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije od koje je, slijedom dogovora, zatraženo postavljanje uspornika i na drugim lokacijama u neposrednoj blizini područnih škola.

Naime, Grad Jastrebarsko izradio je  i ŽUC-u dostavio prometne elaborate i ishodio suglasnost MUP-a za postavljanje uspornika u zonama područnih škola u Gorici Svetojanskoj, Volavju, Petrovini i Gornjem Desincu. Nakon nekoliko zahtjeva upućenih ŽUC-u, Grad je pomoć zatražio i od Pravobraniteljice za djecu, što je napokon rezultiralo rješavanjem ovog problema.

Problematiku sa ŽUC-om aktualizirala je i na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnica Jadranka Domjančić koju je zanimalo ima li Grad saznanja da ŽUC, osim postavljanja uspornika planira rješavanje prekomjernog kamionskog prometa izgradnjom obilaznice Volavje-Petrovina.

Gradonačelnik Zvonimir Novosel odgovorio je kako je jasno da je izgradnja obilaznice jedino rješenje za ovu problematiku. „No, sredstva za to nisu osigurana niti županijskim Proračunom za sljedeću godinu, a niti projekcijama za 2023. i 2024. Tek je ravnatelj ŽUC-a na posljednjoj sjednici Županijske skupštine najavio gradnju obilaznice za 2024., iako se ne vidi kad misle i kojim sredstvima riješiti dozvole i imovinsko-pravne odnose na trasi buduće obilaznice.“, nezadovoljan je Gradonačelnik.

Obzirom na vrlo loše stanje županijskih i lokalnih cesta na području Grada Jastrebarskog, gradonačelnik je također zatražio od ŽUC-a da u Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini uvrste sanaciju cesta na našem području, ali i postavljanje uspornika na županijskoj cesti Jastrebarsko D1-Donja Reka-Plešivica, i to na lokaciji kod Desinečke ulice u Jastrebarskom i kod dječjeg igrališta i kapele na Donjoj Reki. Za navedenu je prometnicu predsjednik Gradskog vijeća Leon Bastašić još u rujnu 2021.godine zatražio hitno izvođenje radova na postavljanju uspornika i prometne signalizacije, a sve sa ciljem povećanja sigurnosti naših sugrađana i unapređenja prometne funkcionalnosti predmetne prometnice.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr