Usvojen rebalans Proračuna, izabrani članovi svih radnih tijela Gradskog vijeća

08.07.2021.

Usvojen rebalans Proračuna, izabrani članovi svih radnih tijela Gradskog vijeća

U Centru za kulturu Jastrebarsko, u srijedu 7. srpnja 2021. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog kojoj je prisustvovalo svih 15 gradskih vijećnika. Usvojeno je svih 40 točaka dnevnog reda, između kojih i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu te Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu sa pripadajućim programima, kao i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja grada Jastrebarskog za proteklu godinu.

Nakon aktualnog sata, na samom početku sjednice kojoj su prisustvovali i gradonačelnik Zvonimir Novosel i njegova zamjenica Nikolina Ribarić, vijećnici su izabrali nova radna tijela odnosno predsjednike i članove Odbora za financije, Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,  Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Povjerenstva za imenovanje ulica, naselja i trgova, Odbora za predstavke građana te Odbora za dodjelu javnih priznanja. Podsjetimo, ranije, na konstituirajućoj sjednici Vijeća izabrani su i članovi Mandatnog povjerenstva te Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Tko su izabrani članovi, možete saznati ovdje.  

Usvojenim Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna utvrđeno je da su ukupni konsolidirani prihodi i primici za 2020. godinu izvršeni u iznosu od 103.195.609,47 kuna odnosno s 100,48%, dok su ukupni, konsolidirani, rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 101.842.022,27 kuna odnosno 94,72% od plana. Više ostvareni prihodi i primici u odnosu na izvršene rashode i izdatke rezultirali su viškom prihoda u iznosu od 1.353.587,20 kuna. Ostvareni višak uvećan je za ostvareni višak prethodne godine u iznosu od 4.830.862,43 kune, pa tako ukupni konsolidirani višak prihoda koji se prenosi u ovu proračunsku godinu iznosi 6.184.449,63 kune. Većina prihoda realizirana je unutar planiranih iznosa, kao i rashodi i izdaci, a sukladno Zakonskim propisima, na sjednici Vijeća, donesena je i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Nadalje, u prosincu 2020. godine usvojen je Proračun Grada Jastrebarskog za 2021. godinu  u ukupnom iznosu od 93.263.300,00 kuna, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu koje su sinoć jednoglasno usvojene ukupni konsolidirani prihodi i primici povećavaju se za 325.400,00 kuna odnosno za 0,36% te iznose 89.545.700,00 kuna, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci se povećavaju za 2.466.700,00 kuna, odnosno za 2,64% te iznose 95.730.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 6.184.300,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu.

Između ostalih točaka, Vijećnici su jednoglasno usvojili i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2020.  godinu iz kojeg je vidljivo da su uspješno realizirani brojni projekti na području grada. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kojom odlukom se u slučaju obustave rada jedne ili više odgojnih skupina u Dječjem vrtiću koja je uzrokovana izrečenom mjerom samoizolacije, za djecu kojoj je ista izrečena, te slučaju da je djetetu od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba samoizolacije, sudjelovanje roditelja-korisnika vrtića u cijeni programa umanjuje razmjerno broju dana izostanka djeteta, a maksimalno do 50 % cijene pojedinog programa vrtića. Također, dana je prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2021./2022., prema kojemu visina participacije ostaje nepromijenjena. Nadalje, odlukom Gradskog vijeća raspisat će se Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, koji će uskoro biti objavljen na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr