Plan nabave

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 101/17, 144/20 i 30/23) Grad Jastrebarsko obavezan je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u plan nabave Grada Jastrebarsko na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.hr/procurement-plans-all

2023.

2022.

2021.

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr