Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Grad Jastrebarsko nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Jastrebarskog koje se nalazi na adresi www.jastrebarsko.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.jastrebarsko.hr većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.  

U travnju 2021. godine implementiran je novi dizajn web stranice s ciljem usklađenosti s pravilima Pristupačnosti. Alat za provjeru Pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation pokazuje pogrešku vezanu uz kontrast između plavog teksta i bijele podloge.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida: pojedine PDF datoteke sadržane u objavama na mrežnoj stranici Grada Jastrebarskog nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata ili su autorsko djelo trećih strana. Neki objavljeni dokumenti stoga nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana
  • dio sadržaja same web stranice nije u potpunosti pristupačan radi stilova koji su korišteni u oblikovanju sadržaja ili radi toga što je dio sadržaja prikazan u slikama
  • čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način

Grad Jastrebarsko će i dalje provoditi nužne korake za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice kako bi maksimalno podigli razinu pristupačnosti, a sve u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. Službenik Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. travnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava o pristupačnosti

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Jastrebarskog.

Grad Jastrebarsko će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Jastrebarsko.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.jastrebarsko.hr korisnici mogu uputiti na: 

Grad Jastrebarsko

A.
 Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
T. 01 6281 110 
F. 01 6281 112 
E. info@jastrebarsko.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr