Prostorni planovi

PPUG Grada Jastrebarsko - Pročišćeni tekst nakon X. Izmjena i dopuna

GUP Grada Jastrebarskog - Pročišćeni tekst nakon VIII. Izmjena i dopuna

UPU GZ Jalševac - Pročišćeni tekst nakon V. Izmjena i dopuna

UPU Rakitovica I - prostor bivše vojarne "Dr. Ante Starčević"

DPU Sjeverni dio centra Jastrebarskog - Pročišćeni tekst nakon VII. Izmjena i dopuna

DPU Južna zona - Pročišćeni tekst nakon IV. Izmjena i dopuna

DPU Mačekova- Zdihovačka - Pročišćeni tekst nakon II. Izmjena i dopuna

DPU Pečkarica - pročišćeni tekst nakon IV. Izmjena i dopuna

DPU Blok hotel - vrtić

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr