Radna tijela

Mandantno povjerenstvo
Nedeljko Bujan
Matej Jambrović
Michael Sharp
Milan Frkonja
Jadranka Domjančić

Odbor za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
Željka Kovačić
Nedeljko Bujan
Barica Batušić
Matej Jambrović
Anđelko Reparinec

Odbor za financije
Valentina Jagunić
Mario Jambrović
Vladimir Šimunković
Krunoslav Tandarić
Robert Gomerac

Odbor za izbor i imenovanja
Jadranka Domjančić
Milenko Kordić
Nedeljko Bujan
Robert Gomerac
Anđelko Reparinec

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Goran Golešić
Milan Frkonja
Božidar Fabijanić
Michael Sharp
Vladimir Pačić

Odbor za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
Jadranka Domjančić
Lidija Šerić
Miroslav Borojević
Božidar Hrvoj
Božidar Razum

Odbor za predstavke građana
Danica Puškarić
Miroslav Perin
Zdenka Došen
Štefica Lovretin
Karlo Mrakužić

Odbor za Statut, Poslovnik i propise
Domagoj Šlat
Valentina Jagunić
Milan Frkonja
Željka Božić
Karlo Mrakužić

Povjerenstvo za imenovanje ulica, naselja i trgova
Stjepan Radelja
Darko Stipanec
Lidija Šerić
Božidar Hrvoj
Michael Sharp

Kulturno vijeće
Velimir Kokot
Iva Barač
Martina Županac
Marija Jagunić
Nikola Fabijanić

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr