Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

28.02.2022.

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Jastrebarsko. (u daljnjem tekstu: PRŠI)

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s).

Na taj način osigurat će se infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća Grad Jastrebarsko i Općinu Klinča Sela.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta, Grad Jastrebarsko, u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, prije početka same provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

  • Datum otvaranja rasprave: 28. veljače 2022.
  • Datum zatvaranja rasprave: 31. ožujka 2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt Plana slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.jastrebarsko@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Jastrebarsko) zaključno do četvrtka 31. ožujka 2022. u 15 sati.

Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na poveznici.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na Internet stranici Grada Jastrebarskog.  

Grad Jastrebarsko ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Jastrebarsko i za njih je odgovoran autor.

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr