Odgovorno postupajmo s otpadom!

18.03.2022.

Odgovorno postupajmo s otpadom!

Odgovorno postupajući s otpadom brinemo o okolišu i svome gradu. No u posljednje vrijeme, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, sve je više divljih odlagališta otpada.

Stoga i ovim putem apeliramo na građane da odgovorno postupaju s otpadom te skrećemo pozornost kako komunalno redarstvo Grada Jastrebarskog provodi kontinuirani nadzor nad nepropisnim odbacivanjem otpada u okoliš te će se za neodgovorne počinitelje bez odgode i dalje primjenjivati izricanje i naplata novčanih kazni, kao i naplata troškova uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

Podsjetimo kako se na području grada nalaze 29 lokacija zelenih otoka, izgrađeno je Reciklažno dvorište u kojemu se besplatno mogu odložiti sve vrste otpada, a osigurana su i tri odvoza glomaznog otpada godišnje.

Popis lokacija zelenih otoka, informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta te raspored o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada potražite na poveznici

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr