Postavljeni spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja

08.04.2022.

Postavljeni spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja

Na području Jastrebarskog postavljeni su spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja, što je ponovni iskorak u čuvanju okoliša i zdravlja ljudi, kao i poticanju visokokvalitetnog recikliranja s ciljem ponovne uporabe ove vrijedne sirovine.

Spremnici su postavljeni na tri lokacije na području Jastrebarskog, i to :

  • u sklopu zelenog otoka u naselju Cvetković,
  • u sklopu zelenog otoka na Trgu Ljube Babića,
  • u Ulici F. Tuđmana 75 A i B.

Spremnike je od predstavnika trgovačkog društva BIO-GORIVA d.o.o.  Miroslava Kosa preuzela pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Irena Strmečki.

Trgovačko društvo BIO-GORIVA d.o.o. financiralo je postavu spremnika te je zaduženo za njihovo redovito pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje sirovine.

Pravilnim odlaganjem otpadnih jestivih ulja rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda, kao i instalacije i cjevovodi u domaćinstvu.

Najlakši način sakupljanja u kućanstvu jest ulijevanje otpadnog jestivog ulja u korištenu plastičnu bocu. Kada se boca napuni, potrebno ju je dobro zatvoriti i odložiti u specijalizirani spremnik na najbliže dostupnoj lokaciji. U spremnike je dopušteno odlaganje: korištenog ulja za kuhanje i pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja. Nije dopušteno odlaganje: motornog ulja i maziva, majoneze, masti, maslaca i raznih umaka te ostalih tekućina, otpada i kemikalija.

Podsjetimo kako je Grad Jastrebarsko među prvim gradovima koji su na svom području postavili zelene otoke, mjesta na kojima građani mogu odlagati pojedine vrste otpada, a građanima je omogućen i besplatan odvoz glomaznog otpada na kućnom pragu.

Na području Grada nalaze se ukupno 32 lokacije s nadzemnim i polupodzemnim spremnicima. Također, Grad Jastrebarsko osigurao je funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta postavljenog tijekom godine na 30 lokacija u gradskim naseljima, kako bi stanovnicima tih naselja bilo dostupnije odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada.

Popis lokacija zelenih otoka, informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta te raspored o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada potražite na poveznici

© 2022. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr