Uz podršku EU za mentalno zdravlje djece i mladih

15.02.2023.

Uz podršku EU za mentalno zdravlje djece i mladih

U gradu Jastrebarskom provode se dva europska projekta „ZAMAh – Zajedno za mentalno zdravlje“ (pod voditeljstvom Udruge Ježeva Kućica) i „Frontline Politeia - Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline“.

U sklopu „Frontline Politeia“ projekta, čija je voditeljica za Hrvatsku prof.dr.sc. Martina Ferić, istraživačice iz Laboratorija za prevencijska istraživanja, Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provele su online istraživanje u osnovnoj i srednjoj školi u Jastrebarskom.

Svrha istraživanja je bila istražiti rizične i zaštitne čimbenike u različitim okruženjima iz perspektive mladih, kao i rizična ponašanja mladih grada Jastrebarskog s ciljem izrade Akcijskog plana Vijeća za prevenciju grada Jastrebarskog.

U istraživanju su sudjelovale jedna osnovna i jedna srednja škola iz Jastrebarskog. Sudionici istraživanja su bili učenici 5. - 8. razreda redovne osnovne škole te učenici 1. - 4. razreda redovne srednje škole. Ukupno je u istraživanju sudjelovao 491 učenik (51,0% OŠ; 49,0% SŠ). S obzirom na spol, u istraživanju je sudjelovalo 44,6% mladića te 52,1% djevojaka, dok se 3,3% učenika nije željelo izjasniti po pitanju spola.

Rezultati istraživanja su pokazali kako je velika većina ispitanih učenika već probala alkohol, a manji dio njih i marihuanu. Zabrinjavajući su i podaci o velikom broju učenika koji su svjedočili vršnjačkom nasilju, a kada se govori o mentalnom zdravlju učenika, vidljiva je prisutnost internaliziranih problema, prisutan je osjećaj bezvoljnosti i tuge, a u određenom postotku i depresije.

© 2023. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr