WebGis

WebGis
Grad Jastrebarsko neprekidno ulaže u vlastitu infrastrukturu te ide u korak sa suvremenim digitalnim trendovima

U svrhu boljeg informiranja investitora i poduzetnika, izrađena je interaktivna karta u vidu geoinformacijskog sustava (GIS) za područje obuhvata Gospodarske zone Jalševac Grada Jastrebarsko. 

I. WebGis Business Zone JalševacGeoportal je geoinformacijski sustav Grada Jastrebarskog koji omogućuje prikaz digitalne evidencije podataka Grada za građane i potencijalne investitore. Putem Geoportala možete interaktivno sudjelovati u radu gradske uprave kroz davanje prijedloga i/ili primjedbi na način da digitalnim putem predajete pojedine zahtjeve prema Gradu (prijava komunalnih nedostataka, izmjena podataka komunalne naknade, prijedlog izmjene prostornih planova).Uspostava Geoportala rezultat je nastojanja da se svim građanima, ali i potencijalnim investitorima, omogući transparentan i korisnički orijentiran prikaz podataka kojima Grad upravlja.

I. Geoportal

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr