#JArecikliram

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta
#JArecikliram
Nositelj projekta/korisnik
Grad Jastrebarsko
Partneri u projektu
-
Kratki opis projekta
U projektu #JArecikliram educirat će se i informirati 100% stanovnika (15.866, DZS 2011) s područja grada Jastrebarsko o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se šesnaest (16) aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga sedam (7) obaveznih i devet (9) preporučenih aktivnosti. Šesnaest (16) provedenih aktivnosti objavit će se putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane Prijavitelja u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.06.3.1.07.0029 (02.srpanj 2018.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 18.05.2018.
Datum završetka 18.01.2020.
Ukupna vrijednost projekta
591.805,07 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
500.000,00 HRK
Ciljevi projekta
    Glavni cilj projekta je informirati i educirati stanovnike Jastrebarskog o važnosti održivog gospodarenja otpadom u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta.
Rezultati projekta
Izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Provest će se ukupno šesnaest (16) aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga sedam (7) obaveznih i devet (9) preporučenih aktivnosti.
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07); OP Konkurentnost i kohezija.
Kontakt za više informacija
Grad Jastrebarsko – Maja Rožić, mag.oec., 00385 1 6278 352
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
promidžba i vidljivostSadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada JastrebarskogKontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr